Dom 1730/32 jednorodzinny


Projektanci: Katarzyna Furgalińska, Łukasz Smolarczyk
Lokalizacja: Nowa Wieś Tworoska
Realizacja: 2022
Wykonawca: DrewHome
Klient: Prywatny
Fotografie: Supergut Studio, DrewHome


DANE OGÓLNE

Powierzchnia zabudowy: 201,50 m²
Powierzchnia użytkowa cz. mieszkalnej: 149,59 m²
Powierzchnia użytkowa cz. gospodarczej: 12,67 m²
Kubatura brutto: 847,23 m³
Ilość kondygnacji: 1
Wysokość całkowita: 5,34 m

Dom, projektowany dla małżeństwa z dwójką małych dzieci, miał być parterowy, zintegrowany z ogrodem, ekologiczny i łatwy w budowie. Technologia szkieletu drewnianego pozwoliła w pełni zrealizować przyjęte założenia. Układ funkcjonalny budynku jest wypadkową klarownych wytycznych klienta oraz optymalizacji technologicznej.

Dojście i dojazd do budynku zlokalizowane są od wschodu, wejście przybrało formę zadaszonej werandy, która prowadzi do holu wejściowego z rozejściem na kuchnię i na pokój dzienny. Obszerna i słoneczna część dzienna otwiera się na ogród i przestronny, częściowo zadaszony taras. Budynek ma prostą, horyzontalną formę, której cechami charakterystycznymi są: świetlik dachowy nad częścią dzienną i pionowe łamacze światła, nadające rytm drewnianej elewacji.


The house designed for a couple with two small children was to be single-story, integrated into the garden, ecological and easy to build. The timber frame construction allowed to fully realise the project’s brief. The functional arrangement of the building is the result of clear specifications of the client and technological optimization.

Access to the building is from the east, the entrance consists of a covered porch that leads to the entrance hall with access to the kitchen and living room. The spacious and sunny living area opens onto the garden and a large partially covered terrace. The building has a simple horizontal form, whose characteristic features are: a skylight above the living area and vertical light breakers that give rhythm to the wooden facade.


Rzut parteru
Elewacja zachodnia

Elewacja północna

Elewacja wschodnia
Elewacja południowa


Przekrój A-A

Przekrój B-B