SUPERGUT STUDIO to katowicka pracownia projektowa założona przez architektów Katarzynę Furgalińską i Łukasza Smolarczyka. Działając w różnych skalach i na styku różnych dyscyplin projektowych, w szerokim zakresie odnoszą się do tematyki miejskiej. Eksplorują peryferia klasycznie rozumianej architektury i urbanistyki, rozwijając również projekty z dziedziny informacji wizualnej, instalacji przestrzennej, mebla i produktu.

SUPERGUT STUDIO is a design team from Katowice, created by architects Katarzyna Furgalińska and Łukasz Smolarczyk. Operating at various scales and at the meeting of different design disciplines, they refer to urban topics to a large extent. Exploring peripheries of classically understood architecture and urban planning, they also develop projects in the field of visual information, spatial installation, furniture and product.