SUPERGUT STUDIO to architekci Katarzyna Furgalińska i Łukasz Smolarczyk. Działamy w różnych skalach i na styku wielu dyscyplin projektowych, oferując indywidualne, autorskie rozwiązania. Misję projektanta widzimy zarówno we współtworzeniu szeroko rozumianego materialnego otoczenia, jak i kształtowaniu zachodzących wokół procesów.

Kierując się prostotą, racjonalnością, szacunkiem dla kontekstu i świadomością śladu ekologicznego jakie pozostawia budownictwo, wierzymy, że architektura w swej istocie to projektowanie miejsc. W naszej praktyce poszukujemy sposobów transformacji przestrzeni, które nadadzą jej nowych wartości i znaczeń. Uważamy, że architektura powinna być gotowa do podążania za zmianą, zarówno w cyklu życia użytkownika, jak i w sensie dziejowym. Eksplorujemy peryferia klasycznie rozumianej architektury i urbanistyki, rozwijając projekty z dziedziny instalacji przestrzennej, designu krytycznego, mebla i produktu. Promujemy ideę sztuki w mieście jako narzędzia kreacji i aktywizacji społecznej przestrzeni publicznej.