SUPERGUT STUDIO to Katowicki kolektyw projektowy założony przez architektów Katarzynę Furgalińską i Łukasza Smolarczyka. Działając w różnych skalach i na styku różnych dyscyplin projektowych, w szerokim zakresie odnosimy się do tematyki miejskiej. Eksplorujemy peryferia klasycznie rozumianej architektury i urbanistyki, rozwijając projekty z dziedziny informacji wizualnej, instalacji przestrzennej, mebla i produktu.

SUPERGUT STUDIO is a design team from Katowice, created by architects Katarzyna Furgalińska and Łukasz Smolarczyk. Operating at various scales and at the meeting of different design disciplines, we refer to urban topics to a large extent. We explore peripheries of classically understood architecture and urban planning, developing projects in the field of visual information, spatial installation, furniture and product.