ARCHITECTURE SNOB projekt logo, projekt graficzny okładki

Projekt logo, projekt graficzny okładki: Łukasz Smolarczyk
Na okładce Joseph Rykwert w swoim domu w Londynie w obiektywie Bartka Barczyka
Realizacja: 2021
Klient: ARCHITECTURE SNOB
Projekt graficzny magazynu: Anna Morawiak / Uniforma Studio
Fotografie: Uniforma Studio

Redakcja: Marcin Szczelina, Anna Ostrowska, Anna Domin, Dorota Stępniak, Krystyna Łuczak-Surówka, Paweł Świerczek, Katarzyna Niedurny, Marcelina Plichta
Sesje zdjęciowe: Bartek Barczyk
Tłumaczenia: Anna Rosiak (ze swoim zespołem), Klara Naszkowska, Dorota Dejneka
Wydawca: Archisnob Sp. z o.o.
Druk: Drukarnia Akapit Sp. z o.o.
Dystrybucja: sieć salonów EMPIK