KATOZESZYT

Projekt logo, projekt graficzny: Łukasz Smolarczyk
Realizacja: 2017-2019
Klient: Kato Zwei Sp. z o.o.
Fotografie: Kato Zwei Sp. z o.o.
Tekst: Anna Syska
Tłumaczenie: Groy Translations
Zdjęcia: Tomasz Kiełkowski
Zdjęcia archiwalne: Jadwiga Kocur, Dziennik Zachodni / Zygmunt Wieczorek, Józef Makal
Wydawca: Kato Zwei Sp. z o.o.
Druk i oprawa: Drukarnia MewaDruk
Pomysł: Dominik Tokarski, Michał Kubieniec

Seria: Spodek, Superjednostka, Dworzec PKP, Tauzen