MODROBERGA czyli niebieska hałda

Projektanci: Katarzyna Furgalińska, Łukasz Smolarczyk
Lokalizacja: Katowice, Polska
Realizacja: Projekt koncepcyjny
Klient: Samsung Polska

Hałda, zwałowisko (śl. hołda, berga, od st.pol. hala - usypisko, wysypisko) – antropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi, wysypisko skały płonnej lub stałych odpadów przemysłowych (popiół, żużel) powstających w wyniku eksploatacji kopalin lub przerobu surowców w zakładach przemysłowych wydobycia i przetwórstwa węgla oraz rud metali, a także w zakładach związanych z energetyką.

Katowicka Oś Kultury z ikonicznym Spodkiem jest wizytówką Śląska i popularnym celem odwiedzin przyjezdnych i mieszkańców miasta. Monumentalna skala budynków sprawia jednak, że przestrzeń między nimi jest mało przyjazna i pozbawiona naturalnego centrum. Projektowany obiekt ma być z jednej strony charakterystycznym miejscem spotkań, z drugiej 'znacznikiem’' w przestrzeni, widocznym nie tylko z perspektywy człowieka, ale również na zdjęciach lotniczych w aplikacjach nawigacyjnych.

Instalacja eksploruje element wzgórza jako dominanty przestrzennej, niosącej za sobą wiele znaczeń i potencjalnych funkcji, zapraszając użytkowników do korzystania z niej w nieformalny sposób.

Berga in Silesian is a dump, a landfill - an anthropogenic form of industrial waste (ash, slag) generated during the exploitation of minerals or processing of raw materials in industrial plants.

The Katowice Cultural Axis with the iconic Spodek Hall is a showcase of Silesia and a popular destination for visitors and residents of the city. However, the monumental dimensions of the buildings make the space between them unfriendly and lack a natural center. The designed installation is intended to be, on the one hand, a characteristic meeting point and, on the other hand, a marker in space, visible not only from the human perspective, but also on aerial photographs in navigation applications.

The installation explores the element of the hill as a spatial dominant that holds many meanings and potential functions, inviting users to use it in an informal way.