PLAC HAWAII przestrzeń publiczna w Parku Śląskim


Projektanci: Katarzyna Furgalińska, Łukasz Smolarczyk
Lokalizacja: Park Śląski, Chorzów, Polska
Realizacja: Projekt koncepcyjny
Fotografie: Google Maps, Supergut Studio

Plac przy Hawaii Pub stanowi punkt zbiegu licznych ciągów komunikacyjnych w samym sercu Parku Śląskiego. Jego bezkształtna forma, bałagan estetyczny i brak konkretnych funkcji sprawiają, że jest to martwa i mało przyjazna przestrzeń, niewykorzystana dla funkcji towarzyszących w tkance parku. Miejsce to dzięki świetnej lokalizacji i istniejącej infrastrukturze technicznej ma ogromny potencjał by stać się przyjaznym, bezpiecznym, często uczęszczanym i charakterystycznym punktem na mapie zwiedzających.

Zamawiający, dysponując niewielkim budżetem i sygnalizując perspektywę kompleksowej rewitalizacji parku w przyszłości, zwrócił się o pomoc przy próbie zrewitalizowania placyku.

Zaproponowana koncepcja opiera się na grze 6 archetypowymi dla przestrzeni miejskiej elementami:
Zdefiniowane wcześniej elementy posłużyły do realizacji przyjętych założeń przestrzenno-funkcjonalnych: zaakcentowania przecięcia osi komunikacyjnych oraz stworzenia w tym miejscu charakterystycznego punktu o funkcji nowej przestrzeni publicznej.

Kompozycja placu ma w założeniu sprzyjać integracji, wzmagać poczucie bezpieczeństwa oraz ułatwiać orientację w przestrzeni. Idea centralnej formy z dominantą przestrzenną, zróżnicowaną nawierzchnią, oświetleniem, oczkami wodnymi, strefami funkcjonalnymi i małą architekturą zakłada możliwość skalowania układu w zależności od budżetu, potrzeb.

W sezonie letnim, podczas imprez plenerowych zagospodarowanie placu można uzupełniać o tymczasowe elementy zagospodarowania (np. kino lenie, food trucki, koncerty, festyny), wykorzystując tereny przyległe.