RAJSKIE WYSPY meble ogrodowe


Projektanci: Katarzyna Furgalińska, Łukasz Smolarczyk
Lokalizacja: ul. Rajska 1, Kraków, Polska
Realizacja: 2020
Klient: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Fotografie: Supergut Studio 
Projekt systemu mebli miejskich “Rajskie wyspy” powstał w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego pn. „RAJSKIE WYSPY – meble do leżenia, siedzenia i czytania na Rajskiej”, które zakładało wykonanie przenośnych, wielofunkcyjnych, modułowych mebli miejskich, mających znaleźć się  na zapleczu od strony północnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1.

Koncepcja polega na stworzeniu prostych modułów, które mogą funkcjonować zarówno jako autonomiczne meble, jak i dawać możliwość wielokrotnego zestawiania, tworząc złożone układy o różnej skali i funkcjach. Meble nie są trwale związane z podłożem, a ich konfiguracje mogą być swobodnie dostosowywane do bieżących potrzeb biblioteki. Forma mebli nie narzuca sposobu ich użytkowania, co sprawia, że mają integrujący charakter i zachęcają do nieformalnych spotkań.

Aby w pełni realizować prospołeczną funkcję, system został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa dla mebli zewnętrznych i odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Prosta forma mebli i zastosowanie szlachetnych materiałów pozwalają nawiązać do zdyscyplinowanej architektury budynku dawnych koszar, w którym obecnie mieści się Wojewódzka Biblioteki Publicznej w Krakowie.