URBAN CANDIES narzędzie do programowania przestrzeni


Projektanci: Katarzyna Furgalińska, Łukasz Smolarczyk
Lokalizacja: Rynek, Bytom, Polska
Realizacja: Projekt koncepcyjny
Fotografie: Google Maps  

Mija 20 lat od ostatniej przebudowy rynku w Bytomiu. Projekt z lat 90-tych likwidował funkcjonujący wcześniej zieleniec i stawiał na przestrzeń otwartą i wielofunkcyjną. Bytom miał zyskać prawdziwy wielkomiejski plac. Czas pokazał, że ogromna, niezaprogramowana przestrzeń nie do końca zafunkcjonowała jako faktyczne centrum miasta i miejsce spotkań. Problemy samego rynku, takie jak: skala placu, brak oferty dla wielu grup odbiorców, w tym dzieci i osób starszych, nałożyły się na problemy ekonomiczne i społeczne, z którymi od lat boryka się miasto. Dzisiejsze funkcjonowanie rynku tak dalece odbiega od oczekiwań, że powoli staje się oczywiste, że radykalna zmiana jest konieczna, a dyskusję o niej warto zacząć już teraz.

Meble miejskie, zieleń, plac zabaw, a może pawilony handlowe? Co powinien oferować miejski plac, żeby mieszkańcy chcieli go odwiedzać i dobrze się czuli spędzając na nim czas? Zdiagnozowanie problemów i określenie potrzeb jest kluczowe dla zaprojektowania dobrze działającej przestrzeni publicznej. Zaangażowanie w proces mieszkańców i zamanifestowanie gotowości do zmiany jest koniecznym pierwszym krokiem.


Urban Candies to narzędzie pomagające w programowaniu przestrzeni publicznej. Zestaw 16 elementów jest jak bombonierka - każdy kryje w sobie coś innego.

Elementy usystematyzowano tak, by tworzyły 4 grupy: meble miejskie, zieleń, urządzenia rekreacyjne i obiekty towarzyszące. Możliwość swobodnego konfigurowania elementów pozwala na testowanie układów o różnych cechach, odpowiadających na różne potrzeby użytkowników.Zaproponowany w Bytomiu układ to swobodna kompozycja 16 elementów o rzucie 3 x 3 metry. Tymczasowa instalacja przestrzenna ma pokazywać mogące znaleźć się na rynku funkcje. Poszczególnych modułów nie należy traktować jako prototypów faktycznych przyszłych urządzeń. To raczej katalog, na bazie którego, wspólnie z mieszkańcami wypracowany zostanie program tej przestrzeni. 

Urban Candies is a tool that helps in programming public space. It was designed as part of the redesign of the market square in Bytom.

The elements were arranged to form 4 groups: Street furniture, greenery, recreational equipment and accompanying facilities. The possibility of freely configuring the elements allows testing systems with different functions that respond to the different needs of users.

The layout proposed in Bytom is a free composition of 16 elements with a projection of 3 x 3 meters. The temporary spatial installation is intended to show the functions that can be found on the market. The individual modules are not to be understood as prototypes of future devices. Rather, it is a catalog, based on which the program of this space will be developed together with the residents.