WDECH/WYDECH instalacja w przestrzeni miejskiej

Projektanci: Katarzyna Furgalińska, Łukasz Smolarczyk
Lokalizacja: Narutowicza/Sienkiewicza, Łódź, Polska
Realizacja: 2019
Organizator: Łódzkie Centrum Wydarzeń
Kurator: Michał Bieżyński
Wykonawca: Neon-Irsa s.c.
Fotografie: Michał Bieżyński, Sebastian Szwajkowski, Witold Ancerowicz, Maciej Stempij, Supergut Studio

Istotą pulsującej w rytmie ludzkiego oddechu instalacji WDECH/WYDECH jest stworzenie iluzji synchronizacji neonu - elementu miasta, z organizmem człowieka - użytkownikiem miasta. Zabieg służy zorientowaniu przekazu instalacji na pojedynczego odbiorcę i jego indywidualne “tu i teraz”.

Ten swoisty manifest idei humanizmu w przestrzeni miejskiej ma za zadanie zwrócenie uwagi na kwestie jakości życia i potrzeb mieszkańców.
Tempo życia, jakość powietrza, dostępność i atrakcyjność terenów zielonych to zagadnienia, które będą musiały zostać potraktowane poważnie w kontekście trendów demograficznych i procesów depopulacyjnych. WDECH/WYDECH to zatem także swoiste memento mori dla Łodzi. WDECH/WYDECH - póki są ludzie, jest miasto.


The essence of the Breathe-in/Breathe-out installation throbbing in line with human’s breathing is creating an illusion of synchronization between the neon light (element of the city) and the human organism (the city’s inhabitant). The idea is to direct the installation’s influence at a single recipient and his individual sense of “here and now”.
This specific humanism manifesto in the city space is intended to draw attention to living quality issues and to the needs of it’s inhabitants. Pace of life, air quality, accessibility and attractiveness of green areas are the issues, which will need to be approached seriously regarding demographic trends and depopulation processes. Breathe-in/Breathe-out is therefore also a kind of memento mori for Łódź. Breathe-in/Breathe-out – as long as there are people, also the city exists.