Katarzyna Furgalińska

Architekt IARP, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice. Studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, który ukończyła z nagrodą Dyplom Roku 2007 oraz w The Oslo School of Architecture and Design. Doświadczenie zdobywała w biurach KWK Promes i Ghilardi+Hellsten Arkitekter. Jest laureatką wielu nagród w kraju i za granicą. W zespole z Michałem Lisińskim wygrała m.in. Europan 10 oraz konkurs na projekt zagospodarowania placu Toftegaards w Kopenhadze.
Od 2014 wraz z Łukaszem Smolarczykiem tworzy pracownię SUPERGUT STUDIO.


Architect, member of the Chamber of Architects of the Republic of Poland, Vice President of the Board of the Association of Polish Architects, Katowice. She studied at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology, from which she graduated with the diploma of the year 2007, and at the Oslo School of Architecture and Design. She gained experience in KWK Promes and Ghilardi+Hellsten Arkitekter offices. She is the winner of numerous awards in Poland and abroad. In the team with Michał Lisiński she won, among others, Europan 10 and a competition for the development of Toftegaards Square in Copenhagen.
Since 2014, together with Łukasz Smolarczyk, she has been part of SUPERGUT STUDIO.
Łukasz Smolarczyk

Architekt, projektant, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice oraz członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

Ukończył studia na kierunkach Architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Projektowanie mebla i architektury wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doświadczenie zdobywał w pracowniach KWK Promes i CODE Design, a także w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zabrzu oraz pracowni planistycznej Geoplan.
Prowadzi platformę SZTUKA NEONU, której celem jest promowanie i szerzenie wiedzy o neonach jako o zjawisku z dziedziny sztuk wizualnych.
Od 2014 wraz z Katarzyną Furgalińską tworzy pracownię SUPERGUT STUDIO.

Architect, designer, member of the Association of Polish Architects, Katowice and member of the Association of Applied Graphic Designers. He studied architecture and urban planning at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in Gliwice, as well as furniture design and interior design at the Academy of Fine Arts in Krakow, and received a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage. He gained professional experience in the studios KWK Promes and CODE Design, as well as in the Building Inspectorate in Zabrze and in the planning office Geoplan. He runs the platform SZTUKANEONU.PL, which aims to promote and disseminate knowledge about neon as a phenomenon in the field of visual arts.
Since 2014, together with Katarzyna Furgalińska, he has been part of SUPERGUT STUDIO.


Fot. Dawid Majewski