FINN systemowy dom jednorodzinny


URBAN CANDIES narzędzie do programowania przestrzeniPRZESTRZEŃ DLA DRZEWA interwencja w przestrzeni miejskiejWDECH/WYDECH instalacja w przestrzeni miejskiejŁAWKA PIKNIKOWA mebel miejskiZACHÓD SŁOŃCA W MIEŚCIE OGRODÓW instalacja Katowice Street Art Fesival


U12A meble na bazie barier olsztyńskichMÖN projekt wzorniczy serii lampMODROBERGA instalacja w przestrzeni miejskiejMOBILNY AMFITEATR mebel miejski


DESIGN IT. IN SILESIA! system identyfikacji i aranżacja wystawy


Happy Holidays and a brilliant New Year!
Wesołych Świąt i znakomitego Nowego Roku!